Direct bellen Direct aanvragen
Snel een Loodgieter nodig ? Bel ons! 085 8770 419

Medewerker loodgieter.nl
 • Erkende loodgieters
 • 98% binnen 24u
 • Meer dan 175.000 tevreden klanten
 • Slechts €29,95- voorrijkosten
 • Loodgieter uit uw omgeving
 • Vast ontstoppingstarief
 • Meer dan 175.000 tevreden klanten
 • Binnen 2 kantooruren contact
Loodgieter
Loodgieter
Loodgieter

Gasleiding afpersen

Wanneer gasleiding afpersen?

Het afpersen van een gasleiding gebeurt in twee belangrijke situaties:

Het afpersen van een gasleiding is nodig wanneer de leiding niet langer in gebruik is. De leiding wordt dan volledig afgedopt, zodat het gas nergens meer heen kan lekken. Na het afpersen weet u zeker dat het veilig is.

Een gasleiding wordt afgeperst om eventuele lekkages te kunnen detecteren en te herstellen.

Er zijn strikte regels verbonden aan het afpersen van een gasleiding. Deze regels staan beschreven in de NEN-normen en hier dienen alle loodgieters in Nederland zich aan te houden, zodat deze werkzaamheden altijd veilig worden uitgevoerd. Het is belangrijk om het afpersen van een gasleiding daarom altijd door een specialist te laten uitvoeren. De specialist werkt met jaarlijks gekalibreerde meters en kan hierdoor uw veiligheid garanderen na uitvoering van de herstelwerkzaamheden. Wanneer het afpersen niet goed wordt gedaan en er ook maar een beetje gas ontsnapt, dan kan dit zeer gevaarlijke situaties opleveren.

Wanneer spreek je van een gaslek?


Soms is een gaslek overduidelijk: u ruikt u gas in de woning of hoort een sissend geluid. Ga dan niet in eerste instantie op zoek naar de bron van de gaslekkage, neem geen onnodig risico en volg eerst de volgende maatregelen:

 • Sluit de hoofdtoevoer van het gas af. De hoofdkraan bevindt zich vlak voor de gasmeter, doorgaans in de meterkast. De leiding staat open als de uiteinden van het kraantje met de leidingen meelopen. Staan de uiteinden haaks op de leiding, dan is de leiding afgesloten.
 • Ventileer de ruimte, open ramen en deuren, hierdoor kan het gas uit de ruimte ontsnappen
 • Gebruik géén vuur. Geen kaarsen of sigaret aansteken.
 • Wees voorzichtig met elektra. Vonkjes, veroorzaakt door bijvoorbeeld een lichtschakelaar, kunnen bij grote hoeveelheid opgehoopt gas tot een explosie leiden.

Voor uw eigen veiligheid en die van uw gezinsleden is het verstandig om dan met spoed een ervaren loodgieter in te schakelen. Loodgieter.nl beschouwt gaslekkages als zeer urgent en zal dan zo snel mogelijk een afspraak voor u inplannen.

Regelmatig worden (kleine) gaslekkages ontdekt na het plaatsen van een “slimme meter” door uw Energieleverancier. De “slimme meter” wordt aangesloten in de meterkast en kan drukverlies en afwijkend gasgebruik detecteren. Hoewel er op dat moment meestal geen acuut gevaar dreigt, zal uw Energieleverancier de gastoevoer afsluiten bij een drukverlies van meer dan 1-3 mbar. U mag dan pas weer op het gas worden aangesloten als het lek is gerepareerd en de situatie veilig is verklaard.

Soms kan een (kleine) gaslekkage lange tijd onopgemerkt blijven. Het is niet zichtbaar en u ruikt het niet, zeker in goed geventileerde ruimtes. Dat er toch gas is weggelekt is dan alleen maar zichtbaar op een slimme meter of op de stijgende gasrekening.

Een professionele loodgieter kan de gaslekkage voor u opsporen en oplossen. Gelukkig kunnen de meeste lekkages worden opgespoord zonder destructief sloopwerk door middel van het afpersen van de leiding.
De loodgieter zal als eerste de gasleidingen en gasslangen inspecteren en afpersen. Vervolgens worden er drukmetingen uitgevoerd op het leidingwerk en wordt de veiligheidsklep gecontroleerd. Waar nodig zal het leidingwerk met scheurtjes/lekkages vervangen worden. Na reparatie wordt alles nogmaals doorgemeten, zodat de loodgieter uw veiligheid kan garanderen.


Waarom is een gaslek gevaarlijk?

Aardgas ontbrandt heel makkelijk, dat is ook de reden waarom het gebruikt wordt als de brandstof voor het fornuis, cv- ketel, geiser of de gaskachel. Als het gas niet gelijk opbrandt en in een afgesloten ruimte terecht komt, dan bestaat er gevaar op een explosie en brand.

Een gaslek kan levensgevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het ontsnapte gas verdrijft zuurstof uit de ruimte en kan leiden tot verstikking.

Ook in caravans, campers en boten wordt veel gebruik gemaakt van gas, meestal propaan- buthaangas. Wees dus ook hier alert op gaslekkages.

gaslucht in de keuken?

Een gaslucht in de keuken is meestal afkomstig van het gasfornuis. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar vereist wel directe actie. Een gaslekkage bij het fornuis kan namelijk ook zeer gevaarlijk zijn. Het vrijkomen van gas in combinatie met vuur is zeer brandgevaarlijk en kan in het ergste geval een explosie veroorzaken.
Hopelijk bent u alleen maar vergeten de gaspit uit te draaien en is het probleem daarmee opgelost, maar de oorzaak kan ook liggen bij een beschadiging aan de gasleiding of het afsluitmechanisme. Laat de gaslekkage dan met spoed oplossen door een loodgieter om uw veiligheid te garanderen.


Hoe herken ik een gaslucht of gaslekkage?

Hoe weet u nu of er inderdaad sprake is van een gaslucht? Allereerst het gehoor, ontsnappend gas maakt een sissend geluid. Bovendien heeft gas een zeer kenmerkende geur. Gas is van zichzelf geur- en kleurloos, maar door de toevoeging van de sterke, onplezierige stof Tetrahydrothiofeen, heeft gas een herkenbare penetrante geur gekregen. Door deze specifieke, herkenbare gaslucht worden de meeste gaslekkages gelukkig wel tijdig ontdekt. Zodra gas geur begint af te geven, is de concentratie gas in de lucht ongeveer 1%. Er dreigt dan nog geen acuut explosiegevaar, maar u bent tijdig gewaarschuwd om passende maatregelen te treffen.


Wat zijn de kosten van het afpersen van de gasleiding?

Loodgieter.nl hanteert een vast tarief voor het afpersen van de gasleiding, deze kunt u terugvinden op onze tarievenpagina. Wilt u met spoed een afspraak met een loodgieter, belt u dan naar 85-8770419.

 

Nog niet overtuigd? Zie  onze reviews op Trust Pilot